Duurzame toekomst: Bouwen aan de wereld van vandaag én morgen

 

Twynstra Gudde werkt aan een duurzame wereld. Een wereld waar mensen vandaag, maar ook over dertig jaar goed kunnen leven, wonen en werken. Wij geven het thema ‘duurzaamheid’ handen en voeten bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Van grote, landelijke meerjarenprogramma’s tot praktische oplossingen voor kleine ondernemingen. We ontwikkelen methoden om nieuwe technologieën toepasbaar te maken en verbinden partijen rond gezamenlijke opgaven.  

 

Bouwen aan de wereld van vandaag én morgen

Twynstra Gudde werkt aan een duurzame wereld. Een wereld waar mensen vandaag, maar ook over dertig jaar goed kunnen leven, wonen en werken. Wij geven het thema ‘duurzaamheid’ handen en voeten bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Van grote, landelijke meerjarenprogramma’s tot praktische oplossingen voor kleine ondernemingen. We ontwikkelen methoden om nieuwe technologieën toepasbaar te maken en verbinden partijen rond gezamenlijke opgaven.  

 

Download het whitepaper

Welke rol pakken de 12 provincies in de energietransitie? Wij spraken alle provincies en dat leverde nieuwe inzichten op die het nieuwe kabinet kunnen helpen met het versnellen van de transitie.

Download Whitepaper

Onze adviseurs zijn kind aan huis in uiteenlopende sectoren en branches, spreken uw taal en kennen uw wereld. Die vertrouwdheid combineren we met jarenlange ervaring met het managen van contracten, risico’s, programma’s en projecten. Wij maken de vertaalslag van langetermijnambitie naar kortetermijnactie. We ontwikkelen strategieën en beleid, richten de governance en samenwerking in en zorgen dat het geheel gaat werken.

Wat vooral kenmerkend is voor Twynstra Gudde: we doen het samen met u. Met uw medewerkers, projectleiders, managers, bestuurders en met de partijen die u daarbij nodig hebt. We hanteren een lerende aanpak waarin de praktijk nieuwe kennis oplevert. We evalueren en reflecteren om te ontdekken wat wel en niet werkt, welke belemmeringen in de weg staan en welke successen voor een versnelling kunnen zorgen. Door samen op te trekken, realiseren we niet onze oplossingen, maar zijn het uw oplossingen en door te leren, worden oplossingen almaar beter.

Transitietools voor gemeenten

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk, Wereldwijde trends als klimaatverandering, digitalisering en verstedelijking, brengen een transitiegolf te weeg. Hoe kunnen gemeenten deze transities in samenhang versnellen?

Klimaatverandering

Klimaatverandering dwingt ons tot maatregelen in de fysieke inrichting van stad en land. Het is een gezamenlijke opgave: publiek, privaat en particulier. Samen treffen we maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken. Twynstra Gudde brengt hiervoor kennis in van de watersector, infrastructuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. We maken samenwerking efficiënt en effectief. Van visievorming tot en met de oplevering van concrete projecten.

Vastgoed in transitie

De trage, traditionele bouwwereld is opgeschud. We kunnen het nog niet zo disruptive noemen als de komst van social media, maar er is duidelijk beweging gekomen in de grote verzameling van stenen, staal en glas. De bouwwereld zal er dan ook eindelijk aan moeten geloven: onze wensen en eisen veranderen. We willen duurzamer wonen, werken en leven. We willen samenwerken; plaatsonafhankelijk, met goede koffie, en goede wifi. We stellen hogere eisen aan onze leefomgeving en willen comfort, gezondheid en mobiliteit.

Slimme en duurzame mobiliteit

Mobiliteit van morgen is slim en duurzaam. Nieuwe technologie, ICT en duurzame energie zorgen voor een fundamentele omslag. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties creëren nieuwe kansen. Twynstra Gudde ontwikkelt scenario’s en strategieën. We maken onzekerheden in beleid en investeringen hanteerbaar. We brengen de juiste verbindingen tot stand en zorgen voor effectieve samenwerking tussen publieke en private partijen.

Assetmanagement

De assets van de overheid of van uw bedrijf of organisatie zijn van grote waarde. Of het nu gaat om bedrijfsmiddelen, vastgoed of infrastructuur. Door strategisch beheer van die assets kunt u zorgen dat deze maximaal bijdragen aan het realiseren van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Twynstra Gudde helpt u met de inrichting van assetmanagement door beter organiseren, beter presteren en beter samenwerken.

Circulaire economie

In de circulaire economie bestaat geen afval. Producten worden opnieuw gebruikt en grondstoffen worden gerecycled: een gesloten kringloop. De ontwikkeling van een circulaire economie is een transitieproces dat op gang kan komen door technische innovaties en nieuwe regelgeving en vooral door nieuwe allianties binnen en tussen bedrijven en tussen publieke en private partijen. Twynstra Gudde ontwikkelt visies en strategieën, zoekt kansen en smeedt samenwerkingsverbanden.

Energietransitie

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is veelomvattend. Het gaat om een andere inrichting van alle elementen in de energieketen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor belangrijke onderdelen van de gehele economie, de leefomgeving en de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Twynstra Gudde maakt de stappen concreet en creëert nieuwe kansen. Door partijen te verbinden aan gezamenlijke ambities boeken we resultaat en komt de energietransitie op gang.