Assetmanagement

 

De assets van de overheid of van uw bedrijf of organisatie zijn van grote waarde. Of het nu gaat om bedrijfsmiddelen, vastgoed of infrastructuur. Door strategisch beheer van die assets kunt u zorgen dat deze maximaal bijdragen aan het realiseren van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Twynstra Gudde helpt u met de inrichting van assetmanagement door beter organiseren, beter presteren en beter samenwerken.

 

Assetmanagement
 

De assets van de overheid of van uw bedrijf of organisatie zijn van grote waarde. Of het nu gaat om bedrijfsmiddelen, vastgoed of infrastructuur. Door strategisch beheer van die assets kunt u zorgen dat deze maximaal bijdragen aan het realiseren van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Twynstra Gudde helpt u met de inrichting van assetmanagement door beter organiseren, beter presteren en beter samenwerken.

 

Niet alleen de kosten zijn maatgevend
Vaak worden beslissingen over beheer en onderhoud van gebouwen en infrastructuur reactief genomen met als enige doel de assets in stand te houden. Dat is jammer, want er is relatief veel geld mee gemoeid en dat biedt kansen om tegelijk bij te dragen aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Bij duurzaam assetmanagement zijn niet alleen de kosten van beheer en onderhoud maatgevend, maar vooral de materiële en immateriële bijdrage aan de duurzaamheid van uw organisatie.

 

Hoe legt u de relatie?
De vraag is hoe u de relatie kunt leggen tussen duurzaamheidsambities van uw organisatie enerzijds en beheer en onderhoud van uw assets anderzijds. Hoe is assetmanagement nu belegd en welke knelpunten komt u tegen? Welke capaciteiten en competenties heeft uw beheerorganisatie nodig en met welke partijen kunt u eventueel samenwerken? Wij helpen om organisatiedoelen op het gebied van duurzaamheid scherp te krijgen en te vertalen naar toekomstgericht assetmanagement.

Frank van Es
Partner

033 – 467 76 08
fes@tg.nl

Drie pijlers
In ons advies gaan we uit van drie pijlers: beter organiseren, beter presteren en beter samenwerken. We kijken naar de bestaande organisatie van het assetmanagement. Welke kansen en knelpunten zijn er? Is de juiste expertise aanwezig en is er voldoende capaciteit? Is de organisatie – van operationele medewerkers tot management – voldoende geëquipeerd om de doelstellingen te behalen? Doelstellingen maken we expliciet en prestaties meetbaar. We ontwikkelen modellen voor managementrapportages, passend bij de bestaande cycli van planning & control. We bieden opleidingen en trainingen zodat u de prestaties continu kunt verhogen. Vaak zijn doelstellingen effectiever te realiseren in samenwerking met anderen. Wij maken een omgevingsscan waarin kansen voor samenwerking aan het licht komen en begeleiden het proces naar een volledig ingerichte samenwerkingsorganisatie.

 

Effectief bijdragen aan duurzaamheid
Het resultaat van ons werk is, dat de relatie tussen duurzaamheid en assetmanagement duidelijk en meetbaar is. De interne organisatie is op orde en eventuele samenwerkingen zijn gecontracteerd. Als manager hebt u meer grip op de zaak. Rapportages leveren u essentiële sturingsinformatie zodat u kunt ingrijpen als duurzaamheidsambities daarom vragen. Uiteindelijk kunt u met beslissingen over beheer en onderhoud effectief bijdragen aan de duurzaamheid van uw organisatie.

 

Onze toegevoegde waarde
Adviseurs van Twynstra Gudde zijn ervaren in begeleiding van assetmanagementopgaven bij infrabeheerders, woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders. Onze adviseurs combineren kennis van relevante wetgeving, assetmanagementprocessen en duurzaamheid met expertise op het gebied van organisatiekunde, veranderkunde en samenwerkingskunde. Verder beschikken zij over diverse tools en trainingen voor het werkend krijgen van duurzaam assetmanagement bij de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Frank van Es
Partner

033 – 467 76 08
fes@tg.nl