Energietransitie

 

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is veelomvattend. Het gaat om een andere inrichting van alle elementen in de energieketen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor belangrijke onderdelen van de gehele economie, de leefomgeving en de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Twynstra Gudde maakt de stappen concreet en creëert nieuwe kansen. Door partijen te verbinden aan gezamenlijke ambities boeken we resultaat en komt de energietransitie op gang.
 

Energietransitie

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is veelomvattend. Het gaat om een andere inrichting van alle elementen in de energieketen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor belangrijke onderdelen van de gehele economie, de leefomgeving en de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Twynstra Gudde maakt de stappen concreet en creëert nieuwe kansen. Door partijen te verbinden aan gezamenlijke ambities boeken we resultaat en komt de energietransitie op gang.
 

Iedereen heeft ermee te maken
In het Nationaal Energieakkoord en de Energieagenda zijn hoge doelen gesteld, oplopend tot 95 procent CO2-reductie in 2050. In de komende decennia moeten innovaties hun weg vinden: hernieuwbare energie, nieuwe mobiliteitsconcepten, energieneutrale woningen en circulaire industriële processen. De transitie vergt een aanpak op alle schaalniveaus met betrokkenheid van de hele samenleving.

 

Welke maatregelen zijn adequaat?
Maatschappelijke organisaties, bedrijfsorganisaties en overheden staan voor de opgave om langetermijnambities te vertalen in een visie en een realiseerbare strategie. Welke maatregelen zijn adequaat en haalbaar? Welke partners heb ik nodig om die te realiseren? Samenwerking is essentieel. Maar hoe richt u die in en zorgt u dat alle neuzen dezelfde kant uit staan? Hoe vindt u de balans tussen pionieren en vooruitgang boeken? Transitieprojecten hebben vaak een grote maatschappelijke en ruimtelijke impact. Wat vinden belanghebbenden ervan en hoe kunt u het draagvlak borgen?

Nico de Meester
Adviseur

033 – 467 74 21
nme@tg.nl

Koers zoeken, uitzetten en bijsturen
Twynstra Gudde helpt opdrachtgevers met het formuleren van een visie en een strategie. Als procesbegeleider brengen we samenwerking op gang. Wij verbinden belangen, denken resultaatgericht en zijn creatief in het ontwikkelen van oplossingen. Programma’s en projecten kunnen we voorbereiden, organiseren en managen. Samen met uw (project)organisatie brengen we plannen tot realiteit: koers zoeken, uitzetten en bijsturen. We zorgen voor aanpak waarin nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Evalueren doen we niet achteraf, maar onderweg, zodat we kunnen bijsturen wanneer dat nodig is en zodat successen voor versnelling zorgen.

 

Gedeeld eigenaarschap
De Energietransitie vraagt om betrokkenheid van velen. Wij zoeken de relevante partners op: bestuurders, ondernemers, belangenbehartigers en bewoners. Strategisch omgevingsmanagement is bij veel projecten een kritische succesfactor. Wij brengen issues en stakeholders in beeld en zoeken proactief naar oplossingen die door alle partijen als winst worden beoordeeld. We hebben oog voor ieders belangen en streven naar draagvlak en gedeeld eigenaarschap.

 

Langetermijnperspectief wordt concreet
Uw resultaat is dat duurzame ambities concreet worden. U ziet welke impact de energietransitie heeft op uw organisatie, uw klanten en uw omgeving. Of het nu gaat om een integraal transitieplan voor uw regio, een energieproject in een woonwijk of een investering in nieuwe bedrijfsmiddelen. Wij helpen u om de weg naar een CO2-arme toekomst in achtereenvolgende, haalbare stappen uit te werken.

 

Waarom Twynstra Gudde?
Voor dit werk maken we gebruik van inhoudelijke kennis van de energietransitie, gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en inzicht in de wisselwerking tussen energie en ruimte. We combineren dit met expertise in het managen van programma’s en projecten en de inzet van onze methode voor strategisch omgevingsmanagement. Als procesbegeleiders hebben we ruime ervaring met samenwerking en begeleiding van veranderingen in organisaties. Twynstra Gudde onderscheidt zich door een resultaat- én mensgerichte aanpak.

Nico de Meester
Adviseur

033 – 467 74 21
nme@tg.nl