Slimme en duurzame mobiliteit

Mobiliteit van morgen is slim en duurzaam. Nieuwe technologie, ICT en duurzame energie zorgen voor een fundamentele omslag. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties creëren nieuwe kansen. Twynstra Gudde ontwikkelt scenario’s en strategieën. We maken onzekerheden in beleid en investeringen hanteerbaar. We brengen de juiste verbindingen tot stand en zorgen voor effectieve samenwerking tussen publieke en private partijen.  

Slimme en duurzame mobiliteit

 

Mobiliteit van morgen is slim en duurzaam. Nieuwe technologie, ICT en duurzame energie zorgen voor een fundamentele omslag. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties creëren nieuwe kansen. Twynstra Gudde ontwikkelt scenario’s en strategieën. We maken onzekerheden in beleid en investeringen hanteerbaar. We brengen de juiste verbindingen tot stand en zorgen voor effectieve samenwerking tussen publieke en private partijen.  

 

Nieuwe kansen en nieuwe vragen
Zelfsturende, elektrische auto’s, routenavigatie gekoppeld aan snelwegbenutting, ‘mobility as a service’, Uber-diensten, drones,… Slimme en duurzame mobiliteit komt eraan. Dat is een feit. En de ontwikkelingen gaan sneller dan veel mensen denken. Het is een maatschappelijke uitdaging om innovaties werkend te krijgen. Het gaat niet alleen om technologie, maar vooral om hoe die technologie landt in de samenleving. De sleutel is daarom samenwerking: bestaande en nieuwe bedrijven in het speelveld van mobiliteit, kennisinstellingen en overheden.

Terug naar de toekomst
Twynstra Gudde brengt de juiste partijen bij elkaar. Op basis van toekomstscenario’s kiezen we een gezamenlijke stip op de horizon: een beeld van mobiliteit in de toekomst. Door backcasting zoeken we vervolgens een route tussen nu en de toekomst. Welke gezamenlijke strategie en praktische maatregelen zijn nu nodig en haalbaar om te anticiperen op de toekomst? Door deze aanpak voorkomen we disruptie en brengen we kansen binnen bereik. Vanuit onafhankelijk procesmanagement komen we tot praktische oplossingen voor smart sustainable mobility en intelligente transportsystemen (ITS).

“Door het voeren van een goede, intensieve dialoog met verschillende marktpartijen heeft Twynstra Gudde de kansen voor zero emissie-busvervoer voor VDL Groep verder inzichtelijk gemaakt en zijn de publieke sector en private partijen zodanig met elkaar in verbinding gebracht dat wij ervoor kiezen om fors in te zetten op investeringen in volledig elektrisch aangedreven bussen. Ik ben hen erkentelijk voor de rol die zij daarin heeft gespeeld”

Willem van der Leegte
CEO, VDL

Een lerende aanpak
Veel kennis is nog in ontwikkeling. Onze bewezen ervaring met evalueren zetten we in om te leren van grootschalige proeven en samenwerking voortdurend te verbeteren. We kiezen voor een lerende aanpak, waarin we bewust ruimte maken voor evaluatie- en reflectiemomenten. Die leidt tot de inzichten die nodig zijn om een stap verder te komen: door te verwerpen wat niet werkt, vast te houden wat wel werkt en successen verder uit te bouwen.

Wij kunnen u helpen
De toegevoegde waarde van Twynstra Gudde is de kennis van transitiemanagement. We benaderen transities vanuit sociaal, technologisch, economisch, juridisch en bestuurlijk perspectief en gebruiken daarbij alle expertise die we als Twynstra Gudde beschikbaar hebben. We hebben ervaring met procesmanagement en besluitvorming binnen het publieke én het private domein. We kennen beide werelden en zijn daardoor ook in staat om verbindingen te leggen. Hierdoor kunnen we met u heldere strategieën ontwikkelen en innovaties werkend te krijgen.

“Zonder een goede onderliggende samenwerking kom je niet tot een structurele verbetering. Daarom is de procesevaluatie ook zo belangrijk.”

Ronald Adams
Projectmanager Praktijkproef Amsterdam

Jan Willem de Kleuver
Adviseur

033 – 467 76 09
jwk@tg.nl

Pieter Arends
Adviseur

033 – 467 77 76
par@tg.nl

Jos Kalfsbeek
Adviseur

033 – 467 77 76
jkf@tg.nl

‘Welke impact hebben trends in mobiliteit op beleid en strategie?’
Workshop Mobiliteit van Morgen
Slimme en duurzame mobiliteit is geen science fiction. De toekomst is dichterbij dan u denkt. Welke nieuwe kansen doen zich voor en hoe kunt u daarop inspelen? In de workshop Mobiliteit van Morgen ontdekt u welke impact de trends in mobiliteit hebben op het beleid en de strategie van uw organisatie.