Vastgoed in transitie

De trage, traditionele bouwwereld is opgeschud. We kunnen het nog niet zo disruptive noemen als de komst van social media, maar er is duidelijk beweging gekomen in de grote verzameling van stenen, staal en glas. De bouwwereld zal er dan ook eindelijk aan moeten geloven: onze wensen en eisen veranderen. We willen duurzamer wonen, werken en leven. We willen samenwerken; plaatsonafhankelijk, met goede koffie, en goede wifi. We stellen hogere eisen aan onze leefomgeving en willen comfort, gezondheid en mobiliteit. 

Vastgoed in transitie

De trage, traditionele bouwwereld is opgeschud. We kunnen het nog niet zo disruptive noemen als de komst van social media, maar er is duidelijk beweging gekomen in de grote verzameling van stenen, staal en glas. De bouwwereld zal er dan ook eindelijk aan moeten geloven: onze wensen en eisen veranderen. We willen duurzamer wonen, werken en leven. We willen samenwerken; plaatsonafhankelijk, met goede koffie, en goede wifi. We stellen hogere eisen aan onze leefomgeving en willen comfort, gezondheid en mobiliteit. 

We willen duurzamer…

Waar voorheen duurzaamheid als sluitpost op de ambitielijst verscheen, is er, vanuit zowel de overheid alsook organisaties zelf, een verandering gaande. Duurzaamheid staat eindelijk op de agenda en is niet alleen meer voor de early adopters. Organisaties durven ambitie uit te spreken en zetten stappen om energieneutraal te worden. Of klimaatneutraal. Of circulair.

We willen slimmer…

Het gebouw moet inspelen op de steeds sneller veranderende vraag. We willen met onze mobiel de temperatuur kunnen instellen, eenvoudig vergaderruimtes kunnen reserveren en al onze draadloze devices eenvoudig connecten en disconnecten. Een slimmer gebouw is ook een duurzamer gebouw. Slimme sensoring zorgt ervoor dat alleen de ruimtes die in gebruik zijn worden verwarmd. Big Data doet zijn intreden in de gebouwde omgeving en zorgt ervoor dat de klimaatinstallaties op basis van ons gebruik worden afgestemd.

Carlijn Kramer
Adviseur
033 - 467 75 31
ckr@tg.nl

We willen gezonder…
Mindfulness en yoga is niet meer weg te denken. Er is een directe relatie tussen gezond lichaam en gezonde geest, en het begint door te dringen dat dit ook positief effect heeft op het bedrijfsresultaat. Muffe kantoren, donkere vergaderzalen, saaie kantooromgeving worden niet meer geaccepteerd. Er zijn certificaten te behalen die de gezondheid van het kantoor waarderen.

De transitie is in gang gezet en dit betekent dat de gebouwen mee moeten veranderen. Organisaties worstelen met de (steeds sneller) veranderende vraag. Investeren in huisvesting is kostbaar en moeten dus goed gebeuren. Waar voorheen eens in de 20-30 jaar de gebouwen grondig gerenoveerd werden, is dit nu vaker nodig, om te voldoen aan de eisen die gesteld worden, op zijn minst op interieur en ICT gebied. Dus is flexibiliteit nodig, en een vooruitziende blik. Zeker als het gaat om verduurzaming; als je dan toch goed gaat renoveren, dan meteen maar voorbereid op #vangaslos

Eerst zaaien dan oogsten
Om de gebouwde wereld gezonder, slimmer en duurzamer te maken, moeten investeringen gedaan worden. Veel organisaties zijn zich meer en meer bewust van de kansen die er liggen. Maatregelen kosten niet alleen geld, maar leveren ook (financieel) iets op. Alleen door duurzaam te investeren in vastgoed, blijft een vastgoedportefeuille toekomstbestendig. Het circulaire gedachtegoed vraagt daarnaast ook om andere businessmodellen. TCO berekeningen laten zien dat verduurzaming uiteindelijk rendeert. Restwaarde betekent ineens iets heel anders in de circulaire economie.

Onze toegevoegde waarde

Adviseurs van Twynstra Gudde zijn ervaren in het begeleiden van het verduurzamingsvraagstuk op strategisch en tactisch niveau. Onze adviseurs denken mee bij het vormgeven van een passende duurzaamheidsambitie, vertalen de ambitie naar concrete doelstellingen en organiseren de projecten. De markt staat te springen om de technische uitvoering te doen. Wij helpen u dit ook daadwerkelijk organiseren.

Drie Pijlers

Is uw organisatie ook klaar om te zaaien, maar weet u niet hoe te beginnen? Wij gaan uit van drie pijlers: beter organiseren, beter presteren en beter samenwerken. Wij slaan een brug tussen de ambitie en de implementatie door het organiseren van een verduurzamingsprogramma. We brengen in kaart hoe de bestaande organisatie moet worden ingericht om het programma te kunnen waarmaken. We expliciteren de ambitie naar concrete projecten en maken resultaten meetbaar. Samenwerking geeft kansen om de verduurzaming te versnellen. Sterker; De verbinding zoeken is essentieel in een Circulaire Economie.